Trung Tâm Thông Tin

Làm thế nào để rút tiền

  • Đăng nhập vào tài khoản CMD của bạn, sau đó điền vào biểu mẫu với số tiền (hợp lệ) bạn muốn rút và bấm gửi. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền vào tài khoản của bạn trong 5 đến 15 phút theo thông tin ngân hàng bạn điền vào khi bạn đăng kí. Để tránh những rắc rối không cần thiết, hãy đảm bảo tính chính xác của thông tin bạn cung cấp.