Trung Tâm Thông Tin

Cách chơi Baccarat bảo hiểm

HOẠT ĐỘNG BACCARAT

Người chia bài sẽ theo thứ tự "Cái" "Con" "chia" ra các thẻ cho Con và Cái . Trong trường hợp cần phải kéo thêm một lá, sau đó nó sẽ thực hiện theo bảng dưới đây.Bất cứ ai có tổng số điểm của 9 hoặc gần nhất với 9 sẽ giành chiến thắng trong tay. Tuy nhiên, một trong hai Con hay là Cái có natural (bài nổ), sau đó trò chơi kết thúc, không cần phải kéo bài nữa

QUY TẮC

Hai lá đầu tiên của Nhà Con - Tổng số điểm Nhà Con Hai lá đầu tiên của Nhà Cái - Tổng số điểm Nhà Cái
0 kéo bài 0 kéo bài
1 kéo bài 1 kéo bài
2 kéo bài 2 kéo bài
3 kéo bài 3 Nếu Con kéo bài được lá 8,sau đó Cái không cần phải kéo bài them nữa.
4 kéo bài 4 Nếu Con kéo bài được lá 0,1,8 hoặc 9, sau đó Cái không cần phải kéo bài them.
5 kéo bài 5 Nếu Con kéo bài được lá 0,1,2,3,8 hoặc 9,Sau đó Cái không cần phải kéo bài them.
6 Không cần phải kéo bài 6 Nếu Con kéo bài được lá 6 hoặc 7, Cái phải kéo bài them.
7 Không cần phải kéo bài 7 Không cần phải kéo bài
8 bài nổ 8 bài nổ
9 bài nổ 9 bài nổ

CMDBET TRỰC TUYẾN CASINO CÓ TỔNG CỘNG 7 LOẠI CÁ CÓ THỂ ĐƯỢC CHỌN TỪ:

Loại Tỷ lệ Điều kiện chiến thắng
Cái 0.95 Sau khi kết thúc, Cái phải lớn hơn.
Con 1 Sau khi kết thúc, Con phải lớn hơn.
Hòa 8 Sau khi kết thúc, Con và Cái có cùng một kết quả
Cặp cái 11 Cái hai lá đầu tiên giống nhau, không cùng chất
Cặp con 11 Con hai lá đầu tiên giống nhau, không cùng chất
Lớn 0.54 Sau khi kết thúc, Con và Cái có tổng cộng 5 hoặc 6 lá
Nhỏ 1.5 Sau khi kết thúc, Con và Cái tổng có 4 lá

QUY TẮC BẢO HIỂM

Loại hình bảo hiểm Số lá bài nhà Con Số lá bài nhà Cái Điểm nhà Con Điểm nhà Cái Tỷ lệ
Bảo hiểm nhà Con 2 2 6 0,1,2,3,4,5 3
Bảo hiểm nhà Con 2 2 7 0,1,2,3,4,5 4
Bảo hiểm nhà Con 3 2 4 0,1,2,3 1.5
Bảo hiểm nhà Con 3 2 5 0,1,2,3,4 2
Bảo hiểm nhà Con 3 2 6 0,1,2,3,4,5 3
Bảo hiểm nhà Con 3 2 7 0,1,2,3,4,5,6 4
Bảo hiểm nhà Con 3 2 8 0,1,2,3,4,5,6 8
Bảo hiểm nhà Con 3 2 9 0,1,2,3,4,5,6 10
Bảo hiểm nhà cái 2 2 0,1,2,3 4 1.5
Bảo hiểm nhà cái 2 2 0,1,2,3,4 5 2
Bảo hiểm nhà cái 2 2 0,1,2,3,4,5 6 3
Bảo hiểm nhà cái 2 2 0,1,2,3,4,5 7 4
Bảo hiểm nhà cái 3 2 0 1,2,3 10

LƯU Ý

  1. Trang web này là trò chơi trực tuyến, trong mọi trường hợp quyết định quản lý của chúng tôi là cuối cùng và chính thức.
  2. Trong thời gian xào bài, nếu có lá bài rơi khỏi bàn hoặc ra khỏi máy ảnh giám sát, sau đó người cai quản ngay lập tức sẽ nhận được bộ bài mới để thay thế, và tái- xào bài.
  3. Trong thời gian chia bài, nếu người chia bài vô tình kéo ra 2 hoặc 3 lá bài đặt đối mặt xuống, sau đó người cai quản ngay lập tức sẽ đặt chúng ở vị trí thứ tự.
  4. Trong trường hợp người chia bài kéo hơn lá bài, các lá bài (kéo hơn ) sẽ được đặt dưới hộp bài và sẽ được sử dụng như bài đốt(burn card) cho trò chơi tiếp theo, và các trò chơi hiện tại tiếp tục như bình thường.
  5. Trong trường hợp người chia bài quên đốt bài(burn card) và hai hoặc nhiều lá bài đã đối mặt lên(có thể nhìn thấy khuôn mặt của bài), trò chơi sẽ được hủy bỏ và thay khởi động mới.
  6. Trong trò chơi, nếu có một lá bài đối mặt lên tìm thấy trong các hộp bài, sau đó là lá bài và tất cả các cược được coi là hợp lệ và tiếp tục các trò chơi như bình thường.Nhưng nếu trò chơi đã được cung cấp cho bảo hiểm, sau đó là bảo hiểm được coi là là mất hiệu lực
  7. Trong trò chơi, nếu người chia Bài quên cung cấp bảo hiểm và người chia bài quét và lá bài mở Lên , bảo hiểm sẻ mất hiệu lực và các trò chơi sẽ được tiếp tục như bình thường
  8. Trong trò chơi, nếu người chia Bài quên quét lá bài và gây ra các kết quả quét lá bài ở vị trí sai,chúng tôi sẽ sắp xếp lại các lá bài đầu tiên trong Bài của “con” và Bài của các “ Cái” bảo hiểm sẻ không có hiệu lực. Trò chơi sẽ được tiếp tục như bình thường.
    CMDBET Online Casino sẽ thử tất cả các tốt nhất để tránh bất kỳ nhầm lẫn trong trò chơi,và đánh giá cao sự hợp tác kiên nhẫn của bạn.