Trung Tâm Thông Tin

Cách chơi Roulette

QUY TẮC QUAY BÓNG

  1. Quy tắc quay bóng điều hành và các thiết lập của trang web này là thực tế rất giống với một sòng bạc thực, trong mọi trường hợp quyết định của quản lý chúng tôi là chính thức và cuối cùng.
  2. Trò chơi này là để truyền video thời gian thực, để cho phép bạn thấy rõ ràng con số cận về kết quả của mỗi kết quả trò chơi, người chia bài sẽ ngừng các bánh xe số trên một điểm cố định hoặc vị trí máy ảnh mà không ảnh hưởng đến việc chơi game hoạt động, và sau đó cung cấp kết quả cho tất cả các người chơi.
  3. Nếu bất kỳ điều sau đây xảy ra:

a. Khi người chia bài quay bóng và quả bóng vô tình rơi ra khỏi bánh xe, gọi là "bóng bay"

b. Sau khi bóng dừng lại trên bất kỳ số nào khi không hoàn thành 4 vòng quay

c. Khi quả bóng vẫn quay trên bánh xe và không thể dừng lại trên bất kỳ số điện bình thường. Sau đó, người chia bài sẽ ngừng các bánh xe, và người cai quản ngay lập tức sẽ đặt quả bóng lên số kết quả của trò chơi trước và quay bóng một lần nữa. Tuy nhiên, tất cả lệnh cược là hợp lệ theo sự kiện này và các người chơi không thể hủy bỏ lệnh cược của họ. Trong mọi trường hợp, nếu người chia bài ngừng hoạt động của bánh xe trong trò chơi, sau đó trò chơi này sẽ được khởi động lại và bóng sẽ được quay lại. Nếu kết quả trò chơi khác với kết quả hiện trên hệ thống, sau đó là kết quả của trò chơi sẽ được chính thức và cần phải được khóa lại. Mạng lưới thất bại trong trò chơi làm cho hệ thống trục trặc: . Nếu quả bóng đã rơi vào hộp số, sau đó trò chơi này được coi là hợp lệ và kết quả cần phải được nhập.

d. Nếu bóng đã không rơi vào hộp số, sau đó người chia bài sẽ ngừng các bánh xe và đặt quả bóng vào số của ván trước. Quả bóng sẽ được quay trở lại một khi hệ thống được trở lại bình thường và tiếp tục các trò chơi như bình thường. Trong trường hợp có sự nghi ngờ trong thời gian hoạt động của trò chơi và kết quả đã không được tạo ra tất cả các lệnh cược sẽ được trả lại cho tài khoản khách hàng.

BIỂU ĐỒ THANH TOÁN

Loại cược Tỷ lệ
Thẳng (Đánh 1 con số dính nhau) 1:35
Chia đôi (Đánh 2 con số dính nhau) 1:17
Đường (Đánh 3 con số dính nhau) 1:11
Vuông (Đánh 4con số dính nhau) 1:8
Đường dây(Đánh 6 con số dính nhau ) 1:5
Hàng (Đánh 12 con số trong 1 hàng) 1:2
Chục (Đánh 12 con số trong một hộp)
Màu đen, đỏ, Lớn / Nhỏ, Lẻ / Chẳn 1:1

LƯU Ý
CMDBET trực tuyến Casino sẽ thử tất cả cách tốt nhất để tránh bất kỳ nhầm lẫn nào trong trò chơi, và đánh giá cao sự hợp tác kiên nhẫn của bạn.