Trung Tâm Thông Tin

Cách chơi Cờ mạc chược

GIỚI THIỆU
Trong trò chơi này sử dụng 4 hột có hai bên màu đỏ và màu trắng. - Sự kết hợp giữa kết quả của các hột màu đỏ và màu trắng, 4 màu trắng, 3 màu trắng 1màu đỏ, 2 màu trắng, 2 màu đỏ, 3 màu đỏ ,1màu trắng, 4 màu đỏ. - Nó cũng có đặt cược " lẻ" và "chẩn" . 4 màu trắng, 2 màu đỏ 2 màu trắng, 4 màu đỏ là " chẩn" 3 màu trắng 1 màu đỏ và 3 màu đỏ 1 màu trắng là" lẻ ".

QUY TẮC

 1. Trò chơi phải được chơi bằng cách sử dụng một đỉa với bát như một bao gồm phục vụ đễ lắc
 2. Các thành viên phải đặt cược của họ thậm chí lẻ, hoặc chẩn đặt cược bên trong
 3. Bốn hột đặc biệt là với con xúc xắc đều có 2 màu đỏ và trắng sẽ được diễn ra bên trong bát. Đánh
 4. Dấu này sẽ chỉ ra sự kết quả chiến thắng cũng như lẻ hoặc chẩn chiến thắng.
 5. Các người chia bài sẽ lắc bát
 6. Các người chia bài phải lắc bát bao gồm từ một đến 8 lần hoặc có thể hơn 8lần。
 7. - Trong trò chơi sóc đỉa, này chúng tôi có khoảng 60 trò chơi.Sau khi thực hiện mỗi giày, giám sát sẽ làm sạch sóc đỉa thiết bị (khoảng 5 phút) trước khi tiếp tục trò chơi tiếp theo.

CÁ ĐỘ HẠNG MỤC

loại đặt cược Giải thích Tỷ lệ
4 màu đỏ 4 hột màu đỏ cho thấy loại đặt cược chiến thắng 1: 9
4 màu trắng 4 hột màu trắng cho thấy loại đặt cược chiến thắng
3 trắng, 1 đỏ 3 trắng, 1 đỏ loại đặt cược chiến thắng 1: 2.5
3 đỏ, 1 trắng 3 đỏ, 1 trắng loại đặt cược chiến thắng
Chẳn xúc xắc 4 màu đỏ ,4 màu trắng, 2 đỏ với 2 trắng giành chiến thắng 1: 0.96
Lẻ xúc xắc 3 đỏ 1 trắng. 3 trắng 1đỏ giành chiến thắng

LƯU Ý

 1. Trong con xúc xắc nghiêng hoặc một con xúc xắc chất trên xúc xắc khác giải pháp như sau:
  a. Nếu camera có thể xem kết quả, các trò chơi xem xét là hợp lệ, nhưng cần phải sắp xếp các con xúc xắc cho đẹp trước khi tiếp tục trò chơi.
  b. Nếu máy ảnh video có thể không thấy rõ kết quả, chúng tôi sẽ lấc lợi một lần nửa , sau đó tiếp tục trò chơi.
 2. Trong trò chơi nếu người chia bài lắc không đủ 8 lần và chưa được mở bát chúng tôi sẽ lắc bát lại lần nửa nhưng nếu người chia bài đã mở bát là kết quả của các con xúc xắc xem đó là giá trị hợp lệ trong trò chơi đó.
 3. Trong thời gian người chia bài lắc bát và xúc xắc rơi từ bát ra ngoài và chúng tôi sẽ đặt nó trở lại, lắc lại và tiếp tục các trò chơi như bình thường.
 4. Trong thời gian người chia bài quên lắc súc sắc và sau đó mở bát, các giải pháp như sau:
  a. Nếu chưa đặt kết quả vào cho khách hàng chúng tôi sẽ hủy bỏ kết quả mất hiệu lực các trò chơi và hoàn trả tất cả các đặt cược cho khách. hàng
  b. Nếu người chia bài đã đặt kết quả cho khách hàng chúng tôi cũng sẽ hủy bỏ kết quả các trò chơi và hoàn trả tất cả các đặt cược cho khách hàng.
 5. Trong trò chơi, nếu người chia bài đặt kết quả sai vào máy tính, hoặc là không có hoặc có xác nhận kết quả, chúng tôi sẽ thay đổi nó để kết quả chính xác.Và tiếp tục trò chơi.
 6. Trong các trò người chia bài vô tình rơi bát, chỉ cần làm cho nó trở lại bình thường và lại lắc bát như bình thường.
 7. Nếu người chia bài mở nắp trước khi thời gian bắt đầu chưa kết thúc hoàn thành sẽ hủy bỏ các trò chơi và hoàn trả tất cả các đặt cược cho khách hàng.
 8. Nếu kết quả đã có, nhưng người chia bài vô tình làm thay đổi kết quả , giải pháp như sau:
  a. Nếu camera có thể hiển thị rõ ràng kết quả đầu tiên cho khách hàng, chúng tôi sẽ lấy kết quả đầu tiên là kết quả hợp lệ.
  b. Nếu camera không thể nhìn thấy kết quả, các trò chơi xem là hủy bỏ, và hoàn trả tất cả các đặt cược cho khách hàng
 9. CMDBET Online Casino sẽ thử tất cả cách tốt nhất để tránh bất kỳ sai lầm nào trong khi chơi trò chơi, và đánh giá cao sự hợp tác của bạn.
  Quyết định quản lý là quyết định cuối cùng