Trung Tâm Thông Tin

Cách chơi Đầu bảo

CẲCH CHƠI

Bạn chỉ cần đặt cược là kết quả sau khi bị lắc xúc xắc, Nếu kết quả của xúc sắc là cùng với cá cược của bạn, sau đó bạn giành chiến thắng. Nếu không thì bạn sẽ bị mất

QUY TẮC

  1. Trang web của chúng tôi hoạt động theo gần nhất với các cài đặt casino thực sự, nếu xuất hiện trường hợp đặc biệt nào xảy ra sẽ được giải quyết theo các thông báo trên trang web.
  2. Trò chơi này là một truyền video theo thời gian thực , để cho phép bạn thấy rõ ràng số cận cảnh, sau khi kết quả được sản xuất trong mỗi trận đấu, với điều kiện là không ảnh hưởng đến các trò chơi kết quả đại lý sẽ Phóng to trong máy ảnh, và sau đó cung cấp các kết quả cho tất cả các cầu thủ.
  3. Nếu do yếu tố nào xảy ra và trò chơi đã được ngừng lại để tạm thời, nếu không có kết quả sản xuất trong cuộc chơi, tất cả số tiền đặt cược sẽ được hoàn trả lại cho tài khoản của bạn.

CÁ ĐỘ HẠNG MỤC

loại đặt cược Giải thích
Nhỏ / lớn và Lẻ / chẳn đặt cược Văn bản trên các khu này là "nhỏ" hoặc "lớn" và "Lẻ" hoặc "chẳn". Nhỏ Cá cược thắng nếu tổng số của ba con xúc xắc là 4 đến10. Lớn Cá cược thắng trên tổng số 11 đến 17. Không Cá cược nhỏ cũng không lớn thắng nếu ba con xúc xắc là của cùng một số (ba con trong một loại). tỷ lệ hoàn trả Cá cược Nhỏ và Lớn là 1-1
Ba lực lượng Đặt một số cá có nghĩa là bạn muốn có một số đặc biệt để xuất hiện trên là con xúc xắc nhiều càng tốt. Chọn một số từ 1 đến 6 và đặt chip của bạn trên diện tích tương ứng.Tình trạng nhắn thanh thông tin cho các khu này là "Một", "hai", "Ba", vv. Nếu số được lựa chọn sẽ xuất hiện 1 lần đặt cược của bạn trả 1-1, nếu nó xuất hiện 2 lần đặt cược của bạn trả tiền cho 2-1 , và nếu nó xuất hiện 3 lần đặt cược của bạn sẽ trả 3-1
Chín cách thẻ Hãy đặt cược vào trong số 15 nào có thể kết hợp hai con xúc xắc (ví dụ 3 và 4, 2, 5 hoặc 2 và 6). Nếu cả hai con số xuất hiện, đặt cược của bạn sẽ thanh toán 5-1.
Total Bet Đặt cược tổng số có nghĩa là bạn muốn tổng số của ba con xúc xắc được một số lượng nhất định. Tổng số có thể là 4 đến17. 3 và 18 (nhưng phải có với ba con xúc xắc) được loại trừ. Tỷ lệ trả cho các cá phụ thuộc vào tổng cộng tổng lượng:
Tổng cộng số 4 50:1
Tổng cộng số 5 18:1
Tổng cộng số 6 14:1
Tổng cộng số 7 12:1
Tổng cộng số 8 8:1
Tổng cộng số 9 6:1
Tổng cộng số 10 6:1
Tổng cộng số 11 6:1
Tổng cộng số 12 6:1
Tổng cộng số 13 8:1
Tổng cộng số 14 12:1
Tổng cộng số 15 14:1
Tổng cộng số 16 18:1
Tổng cộng số 17 50:1
Đôi Đặt cược Bạn đặt cược vào một cặp đặc biệt có xuất hiện (ví dụ, hai con số 3 ), Nếu ít nhất có hai trong số lựa chọn xuất hiện, bạn giành chiến thắng 8 - 1.
Vệ Xúc xắc Đặt cược Bạn đặt cược vào một đặc biệt gấp ba có xuất hiện ( ví dụ, ba con số 2 ). Nếu chọn gấp ba xuất hiện, bạn giành chiến thắng 50-1.
Tất cả gấp ba Bạn thắng nếu cả ba con xúc xắc có cùng số (có ba con trong một loại ). Tỷ lệ hoàn trả cho cá này là 24-1.

LƯU Ý CMDBET trực tuyến Casino sẽ thử tất cả các cách tốt nhất để tránh bất kỳ nhầm lẫn nào trong trò chơi, và đánh giá cao sự hợp tác kiên nhẫn của bạn.